Εκπαιδευτικές Δράσεις

του Ινσιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ)

 

Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή

για Μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου

 

Βιώσιμη Κινητικότητα

για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

 

Υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

για σχετικούς επαγγελματίες

Λίγα λόγια για το IMET\EKETA

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ΙΜΕΤ είναι ένας ιδιαίτερα αναγνωρισμένος φορέας στον τομέα των μεταφορών. Από την ίδρυση του το 2000 αποτελεί κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα στόν Τομέα των Μεταφορών. Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και κατάρτησης,το ΙΜΕΤ έχει εκδώσει βιβλία και διοργανώνει σεμινάρια για την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή και την βιώσιμη κινητικότητα, που απευθύνονται στους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων αλλά και σε σχετικούς επαγγελματίες.